NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ASOCIATIA „SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: EDUCATIE SI CULTURA, CERCETARE STIINTIFICA SI RECLAMA, MARKETING SI PUBLICITATE

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare indeplinirii obiectivelor Societatii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea prelucrarii informatiilor cu caracter personal si punerii la dispozitie a serviciilor in scopul carora este creata Societatea.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autoritati publice centrale/locale, servicii sociale si de sanatate, institutii de invatamant si educatie, organizatii profesionale, asociatii si fundatii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată lasediul Societatii, situat in Bucuresti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2 . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.