Statutul Asociatiei “SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA”

Conform statutului, Asociatia este compusa din:

 1. a) Membri – persoane fizice sau juridice – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social si/sau care adera ulterior la prevederile prezentului statut si care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de prezentul statut;
 2. b) Membri de onoare (fara drept de vot) – persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului ASOCIATIEI “SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA“, sau personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea scopului/obiectivelor acesteia.

Fara a dobandi calitatea de membru al Asociatiei, in realizarea scopului si pentru aducerea la indeplinire a activitatilor propuse, ASOCIATIA “SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA“ va putea angaja personal potrivit Legislatiei muncii si va colabora cu voluntari.

 

DISPOZITII GENERALE cu privire la MEMBRI

1.1 Poate deveni membru al ASOCIATIEI „SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA“ orice persoanã fizicã sau juridicã stabilitã in Romania sau in orice altã locatie, care depune o adeziune scrisa in acest sens, care dovedeste un interes sau o preocupare in legãturã cu Asociatia, si care intentioneaza sã contribuie prin activitatea sa la indeplinirea Scopului si Obiectivelor Asociatiei.

1.2 Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director.

1.3 Calitatea de membru de onoare se atribuie, de catre Consiliul Director, persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei.

1.4 Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei si cu votul majoritatii simple a membrilor Consiliului Director – in conformitate cu metodologia proprie Asociatiei.

1.5  Pot deveni membri ai SBIHS medicii rezidenti, specialisti sau primari cu specialitatea boli infectioase, psihologi, precum si  cercetatorii in domeniul bolilor infectioase sau discipline conexe, precum si personalul medical sanitar superior (biologi, chimisti, biochimisti, fizicieni etc.) si orice alta persoana fizica sau juridica ce manifesta interes in domeniul de activitate al Asociatiei si sprijina activitatea acesteia – inclusiv studenti la medicina.

1.6 Titlul de Membru de Onoare al Societatii poate fi propus de membrii Consiliului Director si conferit medicilor, oamenilor de stiinta sau altor persoane fizice/juridice ca urmare a realizãrilor lor exceptionale in domeniul bolilor infectioase sau disciplinelor conexe.

1.7 Cererile de adeziune se aproba de catre Consiliul Director. Un titlu de Membru de Onoare este acordat de cãtre Consiliul Director, pe baza nominalizãrii. Toate acestea vor fi comunicate Adunarii Generale de catre Secretarul General.

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR. Membrii ASOCIATIEI „SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA“ au urmatoarele drepturi si obligatii:

1.1  DREPTURI:

(i) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;

(ii) sã aleagã, sã fie alesi si/sau desemnati in organele de conducere a Asociatiei, inclusiv in Consiliul Director;

(iii) sã isi exprime in mod liber opiniile cu privire la proiectele propuse de Asociatie;

(iv) sã fie desemnati de Consiliul Director ca reprezentanti ai Asociatiei in fata unor entitati locale si internationale;

(v) sã participe la actiunile, activitatile si programele organizate de Asociatie;

(vi)  alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

1.2. OBLIGATII:

 1. a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
  b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate ASOCIATIEI „SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA“
 2. c) sa-si indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
 3. d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
 4. e) sa nu intreprindã vreo activitate care ar putea afecta in mod negativ prestigiul Asociatiei, fapt apreciat de Consiliul Director, sau care ar putea aduce atingere si/sau prejudiciu vreunui Membru al Asociatiei;
 5. f) sã achite cotizatiile si taxele anuale si sã isi respecte angajamentele fatã de Asociatie;
 6. g) sa participe efectiv la derularea programelor stiintifice ale Societatii prin lucrari stiintifice, studii de cercetare, comunicari stiintifice, etc;
 7. h) sa aduca la cunostinta Adunarii Generale, daca este interesat personal sau prin soti, ascendenti/descendenti, rude in linie colaterala sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, in legatura cu o problema supusa Adunarii Generale, iar in caz afirmativ sa nu ia parte la deliberare si vot sub sanctiunea platii de daune, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta;
 8. i) sa respecte hotararile Adunarii Generale, chiar daca au votat impotriva sau nu au luat parte la Adunarea Generala;

1.3. In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:

1) denigrarea activitatii asociatiei;

2) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;

3) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;

4) implicarea asociatiei in activitati politice;

5) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;

6) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

7) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei, neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales, se vor aplica urmatoarele sanctiuni:

 1. a) avertisment;
 2. b) avertisment sever si ultimativ;
 3. c) suspendarea pe termen determinat din asociatie sau din functia de conducere potrivit Statutului asociatiei;
 4. d) excluderea.