Despre Noi

MISIUNE

Asociaţie nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, cu personalitate juridică, care reprezintă  interesele nepatrimoniale ale membrilor săi şi promoveaza   îngrijiri optime de sănătate pentru  pacienţii diagnosticaţi cu infecţii.

 

OBIECTIVE

Societatea își propune să  reprezinte părerile specialiștilor în domeniul bolilor infecțioase, să   dezvolte și să furnizeze  informație și training în domeniul bolilor infecțioase, ghiduri sau alte asemenea materiale, în colaborare  cu alte specialități medicale  și organisme cu preocupări în același domeniu, din țară și străinătate.

Societatea va promova și revizui linii directoare cu caracter științific în domeniul practicii bolilor infecțioase, furnizând o imagine publică unitară a specialității de boli infecțioase și va prezenta această opinie în fața publicului în general și a pacienților în special.

 

ACTIVITATI

  • Promovarea şi coordonarea cercetării de bază şi aplicaţii de trial-uri în domeniul bolilor infecţioase
  • Promovarea şi organizarea de colectări de fonduri necesare pentru dezvoltarea cercetării în domeniul bolilor infecţioase
  • Editarea de publicaţii ştiinţifice
  • Dezvoltarea de proiecte ştiinţifice, în cadrul unor întâlniri ştiinţifice sau în cadrul organizării de cursuri;
  • Acordarea de diplome, premii şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită
  • Propunerea de proiecte de optimizare a învăţământului universitar şi postuniversitar medical.
  • Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale şi învăţământului medical în vederea optimizării sistemului de asistenţă medicală şi a îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din România, cu predilecţie în domeniul bolilor infecţioase;
  • Participarea la elaborarea unor strategii specifice, în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale, în probleme de boli infecţioase;
  • Sprijinirea politicilor publice şi aplicarea recomandărilor referitoare la diagnosticul, tratamentul şi prevenirea în domeniul bolilor infecţioase
  • Promovarea prin mijloace legale Asociaţiei şi interesele acesteia, inclusiv prin susţinerea iniţiativelor legislative cetăţeneşti.